Yew Huoi, How & Associates Lawyer

Ng Yew Huoi (Leonard)

Rakan Pengurus

Bidang Kepakaran

En Leonard Ng adalah pengasas Tetuan Yew Huoi & Associates. Lulus dari salah satu universiti paling berprestij di Malaysia, beliau memulakan karier undang-undangnya pada tahun 2008 di Shook Lin & Bok yang khusus dalam bidang litigasi insurans, perkapalan dan maritim. Beliau kemudian mula bertugas sebagai peguam/associate di cawangan Malaysia Joseph Tan Jude Benny yang berasaskan hal-hal timbang tara antarabangsa. Beliau telah memperoleh pengalaman komersialnya dengan bekerja sebagai penasihat undang-undang dalaman di pelbagai syarikat perkapalan besar di Singapura dan Indonesia sebelum pulang ke tanah air untuk menubuhkan YHA pada tahun 2012.

Pengalaman undang-undang/profesional

 • Mengkhusus dalam perdagangan antarabangsa, litigasi maritim dan penerbangan awam serta arbitrasi.
 • Kini bertindak sebagai Peguam bagi beberapa firma penyampaian dalam litigasi hartanah khususnya:
  • Memastikan pelaksanaan khusus perjanjian jual beli;
  • Lanjutan tempoh kaveat; dan
  • Baru-baru ini memenangi keputusan penting yang mengkehendaki pemaju (sebuah syarikat tersenarai awam) yang gagal memindahkan unit kondominium kepada pembeli untuk membayar sumbangan dana pengurusan.
 • Pengalaman luas dalam hal-hal Perkapalan/Maritim termasuk tetapi tidak terhad kepada:-
  • penahanan kapal, kerosakan kargo;
  • Tuntutan untuk barangan yang tidak dituntut;
  • Undang-undang had masa;
  • kecuaian, kematian dan kecederaan peribadi;
  • kelaikan laut kapal,
  • Pertikaian berkaitan bil muatan
  • laluan laut;
  • Bil udara, perjanjian piagam kapal
  • Purata am;
 • Pengalaman luas dalam berurusan dengan pelanggan tempatan dan antarabangsa termasuk pemilik kapal, pengurus, ejen, penyewa, Kelab Perlindungan dan Pampasan (P&I), syarikat insurans, penghantar kargo, bank, galangan kapal dan lain-lain.
 • Pernah mengendalikan tuntutan perlanggaran untuk pelbagai pemilik kapal.
 • Juga mengamalkan spektrum luas litigasi yang dipertikaikan berkaitan dengan pembinaan, hartanah, korporat dan litigasi komersial:

Litigasi Komersial

 1. Pertikaian berkaitan dengan Incoterms dan sekiranya berlaku risiko kehilangan atau kerosakan kargo dari penjual kepada pembeli;
 2. Tuntutan bagi barangan yang dijual & dihantar;
 3. Pertikaian berkaitan dengan kontrak agensi dan kontrak untuk perkhidmatan;
 4. Tuntutan hutang; dan

Undang-undang Syarikat

 1. Pertikaian yang berkaitan dengan pengarah dan pemegang saham;
 2. Pelanggaran tanggungjawab fidusiari
 3. Penggulungan syarikat;
 4. Pertikaian yang berkaitan dengan mesyuarat Lembaga Pengarah atau pemegang saham
 5. Penstrukturan semula dan penyatuan syarikat

Hartanah dan Komersial

 1. Pertikaian berkaitan dengan perjanjian jual beli; dan
 2. Penyewaan dan pajakan kompleks membeli-belah dan komersial, bangunan pejabat dan kediaman bertingkat serta harta tanah lain;

Perkongsian

 1. Pertikaian antara rakan kongsi;
 2. Penilaian pegangan saham perkongsian; dan
 3. Penyingkiran rakan kongsi secara tidak sah. \

Undang-undang Jenayah

 1. Pelanggaran Amanah Jenayah;
 2. Rompakan dan kecurian

Juga mengamalkan penyampaian, kerja penggubalan korporat termasuk tetapi tidak terhad kepada:-

 1. Urusan jual beli harta alih dan harta tanah;
 2. Melaksanakan pemindahan tanah industri bernilai berjuta-juta ringgit untuk syarikat multinasional di Kedah dan Kuala Selangor;
 3. Penyewaan dan pajakan kompleks membeli-belah dan komersial, bangunan pejabat dan kediaman bertingkat serta harta tanah lain;
 4. Perjanjian pengedaran dan pelesenan;
 5. Kontrak pekerjaan dan pengurusan;
 6. Kontrak untuk penjualan dan pembekalan barang.
 7. Perniagaan usaha sama, pembangunan tanah;

Kes-kes yang dilaporkan dalam Jurnal Undang-Undang Malaysia 

 • Trans Resources Corporation Sdn Bhd v Inai Kiara Sdn Bhd & 2 Ors (Shiniaga Sdn Bhd – Third Party) [2014] 8 MLJ 157, [2014] 4 AMR 631, [2014] 1 LNS 794
 • De Tropicana Management Corporation v South Malaysia Industries Bhd [2014]1 LNS 36
 • Hermehinder Singh v Lachman Singh v Dhatt Bros Plantation Sdn Bhd [2009] 1 LNS 1649
 • Hermehinder Singh v Lachman Singh v Dhatt Bros Plantation Sdn Bhd (No. 2) [2009] 1 LNS 1649
ms_MYBahasa Melayu
× Bagaimana boleh kami membantu?